Corona

We hebben nog steeds rekening te houden met Covid-19, het corona-virus. In mijn praktijk heb ik diverse maatregelen genomen om zo veilig mogelijk te werken. Dit in het belang van uw en mijn gezondheid. Ik maak alleen afspraken met mensen die geen klachten hebben zoals onderstaand beschreven.

Mijn voorzorgsmaatregelen:

·         Ik heb geen ziekteverschijnselen.

·         Ik geef geen hand bij binnenkomst en draag ter bescherming een mondmasker. Bij een pedicurebehandeling draag            ik ook handschoenen, beschermingsbril en schort.

·         Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.

·         Ik ventileer de behandelkamer minimaal 15 minuten tussen de behandelingen door.

·         Voordat ik begin registreer ik van iedere cliënt een aantal vragen over de gezondheid.

U kunt geen afspraak maken als u, of één van uw eventuele huisgenoten, één van onderstaande klachten heeft:

·         Hoesten, keelpijn, niezen en / of verkoudheid

·         Kortademigheid

·         Longontsteking

·         Verhoging ( tot 38 graden) of koorts (38 graden of hoger)

U kunt ook geen afspraak maken als:

·         U in contact bent geweest met iemand die Covid-19 heeft.

·         Als uzelf korter dan 2 weken geleden genezen bent van Covid-19.

·         Op eventuele huisgenoten één van bovenstaande regels van toepassing is.


Aanvullende maatregelen in mijn praktijk.

Wat vraag ik van u?

·         Heeft u een afspraak gemaakt  dan vult u voorafgaand aan de behandeling een vragenlijst in over uw gezondheid.              Deze ontvangt u via de mail of ligt klaar in de praktijk.

·         Kom alleen. Eventuele begeleiding dient in de auto, of buiten te wachten.

·         Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, tijdelijk is er beneden geen wachtruimte beschikbaar.

·         Bij binnenkomst desinfecteert u op de daarvoor aangewezen plaats de handen.

·         Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk aan te raken met uw handen.

·         Houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.

·         Algemeen geldt: geen handen schudden, handen bij binnenkomst desinfecteren, hoesten en niezen in de elleboog              en gebruik van papieren zakdoekje.

·         Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn.

·         Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan contact met mij op om de afspraak te                         annuleren.

·         Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen uiteraard niet in rekening worden gebracht.

·         Bij contante betaling, graag gepast betalen.